Web
Doors
Systems      

YINTONI

Ukule ndawo imele iQuadrate ecosystem.


UKWENZELA NTONI

Inkqubo ye-Quadrate ecosystem ibonelela ngethuba lokufezekisa ezinye zeemfuno zakho okanye iminqweno ngokusebenzisa imali engenayo esuka ekusetyenzisweni koMgaqo "Uqoqosho olutsha lwabathengi".


KWENZIWE NTONI

Kuya kufuneka uye ekuphumezeni iQuadrate i-ecosystem (sonke esi sisicatshulwa) kwaye ufunde Isikhokelo soMsebenzisi. Emva koko kuya kufuneka wenze iakhawunti kunye nedilesi kwi-ETHEREUM CLASSIC Blockchain. Idilesi inesitshixo esidlangalaleni. Kufuneka ixelwe kubathengisi othenga kubo izinto kunye neenkonzo. Ukuba abathengisi basebenzise iKhontrakthi yoQoqosho lwabaThengi eNtsha kunye neQuadrate ecosystem, uyakufumana isabelo sotyalo-mali kwixabiso lentengo nganye oyithengayo.


UMNYANGO WOKUNGENA ...