Web
Doors
Systems      

ÇFAR IS SHT

Ju jeni në një sit që përfaqëson Ekosistemin KATRORI.


PER CFARE

Ekosistemi KATRORI ofron një mundësi për të realizuar disa nga nevojat ose dëshirat tuaja përmes organizimit të të ardhurave pasive nga aplikimi i Konceptit "Ekonomia e Re e Konsumatorit".


ÇFAR TO T BNI

Ju duhet të shkoni te implementimi i Ekosistemit KATRORI (i gjithë ky tekst është një tranzicion) dhe të lexoni Manualin e Përdoruesit. Atëherë ju duhet të krijoni një llogari dhe Adresë në Blockchain ETHEREUM CLASSIC. Adresa ka një Çelës Publik. Duhet t'u raportohet shitësve nga të cilët blini mallra dhe shërbime. Nëse shitësit zbatojnë Konceptin "Ekonomia e Re e Konsumatorit" dhe Ekosistemi KATRORI, ju do të merrni një pjesë investimi të vlerës së secilës prej blerjeve tuaja.


DERE E HYRJES ...