Web
Doors
Systems      

BETH YW EI

Rydych chi ar safle sy'n cynrychioli Ecosystem SGWÂR.


AM BETH

Mae ecosystem SGWÂR yn rhoi cyfle i wireddu rhai o'ch anghenion neu'ch dymuniadau trwy drefnu incwm goddefol o gymhwyso'r Cysyniad "Economi Defnyddwyr Newydd".


BETH I'W WNEUD

Mae angen i chi fynd at weithredu Ecosystem SGWÂR (mae'r testun cyfan hwn yn drawsnewidiad) a darllen y Canllaw Defnyddiwr. Yna mae angen i chi greu cyfrif a Chyfeiriad ar y Blockchain ETHEREUM CLASSIC. Mae Allwedd Cyhoeddus i'r cyfeiriad. Rhaid darparu'r cod allweddol i'r gwerthwyr rydych chi'n prynu nwyddau a gwasanaethau ganddyn nhw. Os yw gwerthwyr yn cymhwyso'r Cysyniad Economi Defnyddwyr Newydd ac Ecosystem SGWÂR, byddwch yn derbyn cyfran fuddsoddi o werth pob pryniant a wnewch.


DRWS MYNEDIAD ...