Web
Doors
Systems      

ANO ITO

Nasa isang site ka na kumakatawan sa QUADRATE Ecosystem.


PARA SAAN

Ang QUADRATE ecosystem ay nagbibigay ng pagkakataon na mapagtanto ang ilan sa iyong mga pangangailangan o kagustuhan sa pamamagitan ng samahan ng passive na kita mula sa aplikasyon ng Konsepto na "Bagong ekonomiya sa pagkonsumo".


ANONG GAGAWIN

Kailangan mong pumunta sa pagpapatupad ng QUADRATE Ecosystem (ang buong teksto na ito ay isang paglipat) at basahin ang Patnubay ng Gumagamit. Pagkatapos ay kailangan mong lumikha ng isang account at Address sa ETHEREUM CLASSIC Blockchain. Ang address ay mayroong Public Key. Dapat itong iulat sa mga nagbebenta kung saan ka bibili ng mga kalakal at serbisyo. Kung inilalapat ng mga nagbebenta ang Konsepto na "Bagong Consumer Economy" at ang QUADRATE Ecosystem, makakatanggap ka ng bahagi sa pamumuhunan ng halaga ng bawat pagbili na iyong ginawa.


PINTONG PAPASOK ...