Web
Doors
Systems      

ЭНЭ ЮУ ВЭ

Та KВАДРАТ экосистемийг төлөөлж буй сайт дээр байна.


ЮУНЫ ТӨЛӨӨ

Экосистем KВАДРАТ нь "Шинэ хэрэглээний эдийн засаг" хэмээх үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлсний дараах идэвхгүй орлогыг зохион байгуулах замаар зарим хэрэгцээ, хүслээ хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог.


ЮУ ХИЙХ ВЭ

Та Экосистем КВАДРАТ-ийн хэрэгжилтэд хандах хэрэгтэй (энэ текст нь бүхэлдээ шилжилт юм) Хэрэглэгчийн гарын авлагыг унших хэрэгтэй. Дараа нь та ETHEREUM CLASSIC Blockchain дээр данс, хаяг үүсгэх хэрэгтэй. Хаяг нь нийтийн түлхүүртэй байна. Та бараа, үйлчилгээ худалдаж авдаг газраа худалдагчид мэдэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв худалдагчид "Шинэ хэрэглэгчийн эдийн засаг" -ын үзэл баримтлал, Экосистемийн КВАДРАТ-г хэрэгжүүлбэл та худалдан авалт бүрийнхээ өртгийн хөрөнгө оруулалтын хувийг авах болно.


ОРОЛЦОХ ХААЛГА ...