Web
Doors
Systems      

NÓ LÀ GÌ

Bạn đang ở trên một trang đại diện cho Hệ sinh thái QUADRATE.


ĐỂ LÀM GÌ

Hệ sinh thái QUADRATE mang đến cơ hội hiện thực hóa một số nhu cầu hoặc mong muốn của bạn thông qua việc tổ chức thu nhập thụ động từ việc áp dụng Khái niệm "Nền kinh tế tiêu dùng mới".


LÀM GÌ

Bạn cần đi đến phần triển khai Hệ sinh thái QUADRATE (toàn bộ văn bản này là một quá trình chuyển đổi) và đọc Hướng dẫn sử dụng. Sau đó, bạn cần tạo một tài khoản và Địa chỉ trên ETHEREUM CLASSIC Blockchain. Sau đó, bạn cần thông báo cho người bán mà bạn mua hàng hóa và dịch vụ, Khóa công khai của Địa chỉ đã tạo. Nếu người bán áp dụng Khái niệm "Nền kinh tế tiêu dùng mới" và Hệ sinh thái QUADRATE, bạn sẽ nhận được một phần đầu tư cho giá trị của mỗi lần mua hàng bạn thực hiện.


CỬA VÀO ...