Web
Doors
Systems      

BU NÄME

KWADRAT ekosistemasyny görkezýän sahypada.


N WHME ÜÇIN

Ekosistema KWADRAT, "Täze sarp ediji ykdysadyýeti" düşünjesini ulanmakdan passiw girdeji guramak arkaly käbir zerurlyklaryňyzy ýa-da islegleriňizi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.


NÄME ETMELI

KWADRAT ekosistemasynyň çykarylyşyna gitmeli (bu tekstiň hemmesi geçiş) we Ulanyjy gollanmasyny okamaly. Soňra ETHEREUM CLASSIC Blockchain-de hasap we Salgy döretmeli. Harytlary we hyzmatlary satyn alýarsyňyz. Satyjylara döredilen Salgynyň açyk açaryny aýtmaly. Satyjylar "Täze sarp ediji ykdysadyýeti" düşünjesini we KWADRAT ekosistemasyny ulansalar, satyn alanlaryňyzyň hersiniň bahasyndan maýa goýum paýyny alarsyňyz.


Giriş gapysy ...