Web
Doors
Systems      

КАКВО Е

Вие сте на сайта, който представлява екосистемата КВАДРАТ.


ЗА КАКВО

Екосистема КВАДРАТ предоставя възможност за реализиране на някои от вашите нужди или желания чрез организиране на пасивни доходи от прилагането на концепцията „Нова потребителска икономика“.


КАКВО ДА ПРАВЯ

Трябва да отидете до екосистемата КВАДРАТ (целият този текст е преход) и да прочетете Ръководството за потребителя. След това трябва да създадете акаунт и адрес в блокчейна ETHEREUM CLASSIC. След това трябва да информирате продавачите, от които купувате стоки и услуги, публичния ключ на създадения адрес. Ако продавачите прилагат концепцията „Нова потребителска икономика“ и екосистемата КВАДРАТ, ще получите инвестиционен дял от цената на всяка ваша покупка.


ВХОДНА ВРАТА ...