Web
Doors
Systems      

BU NƏDİR

KVADRAT Ekosistemini təmsil edən saytdasınız.


NƏ ÜÇÜN

KVADRAT ekosistemi "Yeni istehlak iqtisadiyyatı" Konsepsiyasının tətbiqindən əldə olunan passiv gəlirin təşkili yolu ilə bəzi ehtiyac və ya istəklərinizi həyata keçirmək imkanı yaradır.


Nə etməli

KVADRAT Ekosisteminin tətbiqinə getməlisiniz (bütün mətn bir keçiddir) və İstifadəçi Təlimatını oxumalısınız. Sonra ETHEREUM CLASSIC Blockchain-də bir hesab və Ünvan yaratmalısınız. Bundan sonra, mal və xidmətlər aldığınız satıcıları, yaradılan Ünvanın açıq açarını məlumatlandırmalısınız. Satıcılar "Yeni İstehlakçı İqtisadiyyatı" və KVADRAT Ekosistemini tətbiq edərlərsə, hər alışınızın dəyərindən investisiya payı alacaqsınız.


GİRİŞ QAPI ...