Web
Doors
Systems      

ШТО Е ТОА

Вие сте на страницата, која го претставува екосистемот КВАДРАТ.


ЗА ШТО

Екосистемот КВАДРАТ дава можност да реализирате некои ваши потреби или желби преку организација на пасивен приход од примената на Концептот „Нова потрошувачка економија“.


ШТО ДА СЕ ПРАВИ

Треба да отидете на Објавување на екосистемот КВАДРАТ (целиот овој текст е транзиција) и да го прочитате упатството за употреба. Потоа треба да креирате сметка и адреса на блокчејн ETHEREUM CLASSIC. После тоа, треба да го пренесете Јавниот клуч на креираната Адреса на продавачите од кои купувате стоки и услуги. Доколку продавачите го применат Концептот за „Нова потрошувачка економија“ и екосистемот КВАДРАТ, ќе добиете инвестициски удел од цената на секое од набавките.


ВЛЕЗНА ВРАТА ...