Web
Doors
Systems      

מה זה

אתה נמצא באתר המספק מידע על המערכת האקולוגית של כיכר.


בשביל מה

המערכת האקולוגית של כיכר מספקת הזדמנות לממש חלק מהצרכים או הרצונות שלך באמצעות ארגון הכנסה פסיבית מיישום המושג "כלכלה חדשה לצרכנות".


מה לעשות

עליך לעבור למערכת האקולוגית של כיכר (כל הטקסט הזה הוא קישור) ולקרוא את המדריך למשתמש. אז אתה צריך ליצור חשבון וכתובת ב- Blockchain ETHEREUM CLASSIC. לאחר מכן, עליך להעביר את המפתח הציבורי של הכתובת שנוצרה למוכרים מהם אתה קונה סחורות ושירותים. אם המוכרים מיישמים את הרעיון "כלכלה חדשה לצרכן" ואת המערכת האקולוגית של כיכר, תקבל נתח השקעה מערך כל אחת מהרכישות שלך.


דלת כניסה ...