Web
Doors
Systems      

Co to jest klucz Prywatny


Klucz Prywatny - oryginalny kod liter i cyfr, zdefiniowany w formacie blockchain ETHEREUM CLASSIC, który jest powiązany z kluczem publicznym i tworzy z nim unikalną parę cyfrową (Adres). Klucz Prywatny zapewnia kontrolę odpowiednio nad adresem i jego zasobami. Osoba, która zna klucze Publiczne i Prywatne, jest nienazwanym właścicielem lub współwłaścicielem zasobów cyfrowych w bilansie Adresu.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems