Web
Doors
Systems      

Co to jest Adres w QUADRATE Ecosystem


Adres to unikalny alfanumeryczny identyfikator w łańcuchu bloków ETHEREUM CLASSIC, który składa się z cyfrowej pary kluczy Publicznych i Prywatnych. Adres organizuje przechowywanie (zapisywanie) ETC i Tokenów, które są do dyspozycji Użytkownika kontrolującego ten Adres. Adres w QUADRATE Ecosystem służy do interakcji z Umową, przechowywania i zarządzania aktywami w jego bilansie. Adres jest tworzony i istnieje w łańcuchu bloków ETHEREUM CLASSIC, jest jego zasobem i komponentem, istnieje autonomicznie i może być używany poza QUADRATE Ecosystem. Szczegóły dotyczące adresu można znaleźć w Podręczniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems