Web
Doors
Systems      

Co to jest Token


Token jest unikalnym cyfrowym zasobem łańcucha bloków ETHEREUM CLASSIC. Aby zapewnić istnienie QUADRATE Ecosystem, dla każdej jego wersji wydano oryginalny Token z innym kursem wymiany. Token QUADRATE Ecosystem jest zawsze liczbą całkowitą, zawsze ma stały nominał ETC. Tokeny QUADRATE Ecosystem pełnią rolę jednostki rozliczeniowej w relacji Uczestników QUADRATE Ecosystem i nic więcej. Tokeny QUADRATE Ecosystem są cyfrowym zasobem Blockchain ETHEREUM CLASSIC, nie są kryptowalutami i nie reprezentują żadnej wartości poza QUADRATE Ecosystem. Więcej szczegółów na temat tokenów można znaleźć w Przewodniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems