Web
Doors
Systems      

Co to jest QUADRATE Ecosystem Release


QUADRATE Ecosystem ma dwie implementacje w odpowiednich pakietach oprogramowania. Istnienie dwóch Wersji zapewnia zrównoważone praktyczne wykorzystanie QUADRATE Ecosystem przez jego uczestników, w tym umożliwia im dywersyfikację aktywów, podejmowanie uzasadnionych decyzji w oparciu o analizę stanu Kontraktu, w tym przewidywanie wystąpienia STOP-contract. Każda z Wydań ma swój własny kurs wymiany tokenów i algorytm obliczania tantiem. Więcej szczegółów na temat Wydań znajduje się w Podręczniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems