Web
Doors
Systems      

Co to jest QUADRATE Ecosystem


QUADRATE Ecosystem - kompleks oprogramowania dla realizacji Koncepcji „Nowa gospodarka konsumpcyjna”. Więcej szczegółów w QUADRATE Ecosystem Rules and User Guide. Wersje QUADRATE Ecosystem, w terminologii NGK2020, działają jako Operatorzy Inwestycji. Zapoznaj się z Koncepcją NGK2020, śledź na stronach:

http://новая-экономика-потребления.рф
http://new-economy-consumption.info

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems