Web
Doors
Systems      

ALGORYTM pierwszego doświadczenia


Zarejestruj konto w jednym z wydań QUADRATE Ecosystem. Na stronie „Adresy” kliknij przycisk „+” (plus), zobaczysz stronę Dodaj i utwórz adresy, w polu „Określ nazwę adresu” wpisz PRZYKŁAD, w polu „Określ klucz publiczny” wstaw ten kod 0xE1b8502F1853fbF4E2751E5cf83E5551c1f3348f i kliknij przycisk "Dodaj adres" ... Strona Adresy zostanie utworzona i otwarta dla twojego konta, które należy do jednego z członków QUADRATE Ecosystem. Po przeczytaniu Podręcznika użytkownika i przeanalizowaniu informacji pod tym adresem, stanie się dla ciebie jasne, jak wykorzystać QUADRATE Ecosystem Releases we własnym interesie.