Web
Doors
Systems      

Co to jest TRACK-password


TRACK-password to cztery znaki (litery lub cyfry albo kombinacja liter i cyfr), które zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przechowywania zasobów cyfrowych na bilansie Adresów podczas korzystania z zasobów QUADRATE Ecosystem. Tłumaczenie ETC i TOC z Adresu w każdym wydaniu QUADRATE Ecosystem bez wprowadzenia TRACK-password jest niemożliwe. Więcej szczegółów na temat TRACK-password można znaleźć w Podręczniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems