Web
Doors
Systems      

Użycie QUADRATE Ecosystem


QUADRATE Ecosystem, jako wdrożenie Koncepcji NGK2020, pozwala na zorganizowanie pasywnego dochodu dla każdego właściciela Adresu, który posiada Depozyt w jednej lub obu wydaniach QUADRATE Ecosystem Release. Studiowanie Zasad i Podręcznika Użytkownika, opanowanie i optymalizacja interakcji Adresu z Kontrakt, śledzenie i analizowanie stanów, od których zależy pomyślny lub optymalny wynik uczestnictwa w QUADRATE Ecosystem, daje wiele możliwości jego wykorzystania, które staną się znany każdemu, kto o tym myśli lub chce wiedzieć w Internecie o opcjach już zaimplementowanych.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems