Web
Doors
Systems      

QUADRATE Ecosystem i Zapoznanie się


Wersje QUADRATE Ecosystem pozwalają zdobyć wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu operacji z Kryptowalutą i Tokenami, doświadczenie w korzystaniu z zasobów organizujących „cyfrową” interakcję, doświadczenie w analizowaniu swoich działań, zmienianiu stanów i manifestowaniu skutków sytuacji, na których wzrost lub spadek zasobów cyfrowych zależy, podobnie jak w pomiarze ilościowym, i wartości. Obecnie pieniądz tradycyjny jest zastępowany przez pieniądz cyfrowy, który zostanie zastąpiony przez publiczne i prywatne kryptowaluty, więc doświadczenie korzystania z QUADRATE Ecosystem nie będzie w żadnym wypadku zbyteczne. Utworzenie Adresu w QUADRATE Ecosystem jest proste i bezpłatne. Pojawienie się wystarczającej liczby Tokenów na saldzie Adresu wymaga kolejnego kroku - utworzenia Lokaty. Wbudowanie QUADRATE Ecosystem i koncepcji NGK2020 w relacje między kupującym a sprzedającym jest kolejnym krokiem w stosowaniu QUADRATE Ecosystem. Wykorzystanie Systemu Polecenia QUADRATE Ecosystem to kolejny etap zaangażowania w „cyfrowy świat” i jego rozpoznania.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems