Web
Doors
Systems      

QUADRATE Ecosystem i Koncepcja NGK2020


Pojawienie się QUADRATE Ecosystem i jego stworzenie w wersji oferowanej użytkownikom poprzedziło poznanie i zrozumienie ekonomicznej Koncepcji „Nowa gospodarka konsumpcyjna”. QUADRATE Ecosystem, jest jednym z wdrożeń ideologii Koncepcji NGK2020. QUADRATE Ecosystem, w terminologii Koncepcji, działa jako Operator Inwestycyjny, Depozyt jest Rachunkiem Inwestycyjnym, Tantiemy to Dochód Inwestycyjny, Tokeny wysyłane w celu utworzenia i uzupełnienia Depozytu są Zasobami Inwestycyjnymi. Tokeny, które Kupujący otrzymuje do salda swojego Adresu (konta inwestycyjnego) od Sprzedawców towarów i usług są określane jako Odliczenia inwestycyjne. Tym samym QUADRATE Ecosystem wpisuje się prawidłowo w ideologię NGK2020, jest definiowany jako jego realizacja i umożliwia osiągnięcie celów nakreślonych w Koncepcji „Nowa gospodarka konsumpcyjna”. Zapoznaj się z Koncepcją NEP2020, śledź na stronach:

http://новая-экономика-потребления.рф
http://new-economy-consumption.info

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems