Web
Doors
Systems      

Jak zarejestrować konto


Rejestracja konta w każdej Wersji QUADRATE Ecosystem wymaga obowiązkowego przeczytania Zasad i Podręcznika Użytkownika QUADRATE Ecosystem, które są opublikowane na stronie internetowej odpowiedniego Wersji. Na stronie startowej pole LOGIN otwiera stronę, na której przycisk REJESTRACJA otwiera Formularz Rejestracyjny, pod którym publikowane są wymagania dotyczące utworzenia Loginu i Hasła. Wpisanie w odpowiednie pola Formularza oryginalnego Loginu i hasła złożonego, a następnie naciśnięcie przycisku ZAREJESTRUJ, zapewnia utworzenie Konta. Pomyślna rejestracja otworzy stronę LOGOWANIE, na której należy wprowadzić parę Loginu i Hasła utworzonego konta, aby upewnić się, że rejestracja się powiodła. Konto dla każdej Wersji można zarejestrować przy użyciu tej samej pary Login + Hasło.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems