Web
Doors
Systems      

Co to jest STOP-contract


STOP-kontrakt - standardowa sytuacja wykonania algorytmów QUADRATE Ecosystem, w której tantiemy są zatrzymywane dla wszystkich Depozytów wszystkich adresów wszystkich uczestników odpowiedniego wydania QUADRATE Ecosystem. Sytuacja STOP-kontrakt jest porównaniem salda Kontraktu i STOP-kwoty. Sytuacja STOP-kontrakt powoduje uruchomienie algorytmu podziału całego salda Kontraktu pomiędzy wszystkie Adresy na równe Udziały. Po wykonaniu algorytmu STOP-kontrakt, QUADRATE Ecosystem Release powraca do stanu „jak było na początku” i rozpoczyna się nowy cykl jego istnienia. Więcej szczegółów na temat STOP-kontrakt można znaleźć w Podręczniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems