Web
Doors
Systems      

Co to jest Premium Token


Token Premium to Token odpowiedniej wersji QUADRATE Ecosystem, który otrzymuje właściciel Adresu, w przypadku korzystania z systemu poleceń QUADRATE Ecosystem. Każda wersja ma swoją własną inteligentną umowę systemu poleceń. W przypadku tego samego adresu linki polecające w wydaniach QUADRATE Ecosystem są różne. Aby otrzymać Tokeny Premium, musisz zarejestrować konto w jednym z wydań QUADRATE Ecosystem, utworzyć adres, skopiować Link polecający i rozpowszechnić go w Internecie z odpowiednim obciążeniem informacyjnym. Więcej szczegółów na temat tokenów Premium można znaleźć w Przewodniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems