Web
Doors
Systems      

Co to jest Tantiemy


Tantiemy to suma rozliczeń na Depozyt członka QUADRATE Ecosystem. Prowizje powstają w momencie utworzenia Depozytu i zwiększają się, gdy są uzupełniane, poprzez wysłanie Pakietu Tokenów do Kontraktu w odpowiednim Wersji. Tantiemy istnieje przez cały okres istnienia Lokaty, zawsze ma niezmienny algorytm formowania, zawsze nie ma ograniczeń co do wypłaty Tantiemy do salda Adresu. Szczegóły dotyczące adresu można znaleźć w Podręczniku użytkownika QUADRATE Ecosystem.

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems