Web
Doors
Systems      

Co to jest Blockchain


Blockchain (łańcuch bloków) to cyfrowa technologia kryptograficzna, która organizuje w określonym algorytmie strukturyzowanie i niezmienne, wieczne przechowywanie opublikowanych danych z bezpłatnym dostępem do nich. Przeczytaj o Blockchain w popularnej prezentacji tutaj http://new-economy-consumption.info/z-13.html

Ten tekst jest przejściem do jednego z wydań QUADRATE Ecosystem Releases. Korzystanie z QUADRATE Ecosystem wymaga zapoznania się z Zasadami i Podręcznikiem użytkownika opublikowanymi na stronach:

https://quadrat.systems
https://quadrate.systems